Lesonická „40“ 2017

By 22.1.2017

Aktuální závody

III. ročník LESONICKÁ „40“

Propozice závodu a podmínky účasti

Pořadatel: TJ Sokol Lesonice a obec Lesonice
Termín: sobota 8. července 2017, start v 10:00
Místo konání: Lesonice – fotbalové hřiště

ONLINE REGISTRACE UKONČENA

registrovat lze pouze v den závodu

Kontaktní osoby:

Zikmund Miroslav, tel. 720 262 759

Zach Radek, tel. 775868397

Mail: lesonicka40@seznam.cz

 

Přihlášky:

na internetových stránkách www.ptime.cz do 25. 6. 2017 včetně (v případě přihlášení a zaplacení startovného ve výši 300,-Kč do tohoto data, obdržíte tričko s logem závodu)

POZOR – OMEZENÝ POČET STARTOVNÍCH MÍST NA 200 STARTUJÍCÍCH

– po 25. 6. 2017 přihlášky stejným způsobem, příp. v den závodu v místě prezence (fotbalové hřiště Lesonice) od 8:30 do 9:00 hodin – bez nároku na tričko s logem Lesonické „40“ tato možnost pouze v případě volných startovních míst

V přihlášce uvádějte jméno, příjmení, datum narození, bydliště   (nebo sportovní oddíl)  a velikost trička (S, M, L, XL, XXL) v případě, že ho požadujete.

V případě, že se přihlašujete do kategorie domácí, uveďte to v přihlášce dle pokynů na stránkách www.ptime.cz

Startovné:

  1. Varianta : 300,-Kč – zaplaceno do 25.6.2017 – obdržíte tričko s logem závodu
  2. Varianta : 200,-Kč – zaplaceno do 25.6.2017 – přihlášení do závodu (bez trička)
  3. Varianta : 300,-Kč – zaplaceno po 25.6.2017 nebo na místě – přihlášení do závodu (bez trička)

– platba startovného provádějte dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.ptime.cz , která pro závod zajišťuje přihlašování k závodu, jeho měření a vyhotovení výsledkové listiny dle dosažených časů jednotlivých závodníků.

Startovné je určeno pro úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu, s  pořízením startovních čísel a čipů, s občerstvením v průběhu závodu a v cíli. Čísla se přidělují podle pořadí došlých přihlášek.

Startovní čísla:

Budou vydávána před startem při prezenci závodníků. Pokud startovní číslo na trase ztratíte, je nutné v cíli ihned informovat hlavní rozhodčí nebo nejbližšího rozhodčího, abychom mohli včas identifikovat Vaše číslo a přidělit Vám dosažený čas.

Trať závodu:

Trať bude vyznačena na mapě na stránkách www.lesonice.cz a www.ptime.cz,  kde najdete další informace týkající se závodu. Trať zůstává stejná jako v 2. ročníku.

Upozornění:

Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů POLICIE ČR a pořadatelů.

Kategorie:

Ženy:
Z 1 roč. 1977 a mladší
Z 2 roč. 1976 a starší

Muži:
M 1 roč. 2000 a mladší
M 2 roč. 1999-82
M 3 roč. 1981-67
M 4 roč. 1966 a starší

D – domácí bez rozdílu věku a pohlaví (Všichni rodáci a současně bydlící)

Předpis:

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové  nebo  horské kolo dle vlastního uvážení se dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem  pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Závod končí v 14:00 pro všechny účastníky a pro všechny činnosti včetně časomíry.

Další informace:

Budou zpřístupněny na internetových www.lesonice.cz, facebooku – Lesonická  „40“

Pravidla:

Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast všem příznivcům hobby a rekreační cyklistiky. S ohledem na propustnost trati a hladkého zajištění průběhu závodu, je stanoven maximální počet startujících na 200 závodníků.

Těšíme se na vás.

Pořadatelé závodu.