GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON 2017

By 15.3.2017

Aktuální závody

GALAXY KENDA NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON
Datum: 26. 8. 2017
Kde: Sokolovna Náměšť nad Oslavou

Online registrace ukončena

registrace nyní možná mouze v den závodu.

Mistrovství Galaxy Stevens série 2017 se zvýhodněným bodováním

Časový plán akce

Pátek:

 • 19.00 – 21.00 prezence v Sokolovně

Sobota:

 • 07.30 – 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 – 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 – start dětského závodu
 • 11.00 – vyhlášení vítězů v kategorii do 6 a 7 – 9 let
 • 11.30 – start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 – start trasa B (krátká)
 • 12:50 – 13:00 – předpokládaný návrat prvních závodníků
 • 15:30 – slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 – 14 let)

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:00. Na trasu A je časový limit 4,5 hodiny

Občerstvení

Trasa A: 2 občerstvovací stanice.

Trasa B: 1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem.

Zázemí

Parkování: Na záchytných parkovištích (viz. plánek) a před sokolovnou (ne však přímo před budovou). Na parkoviště Vás dovedou šipky MTB a parkování bude organizováno.
WC: V Sokolovně, na náměstí a za budovou ZŠ Komenského u Špitálku
Sprchy: Za budovou ZŠ Komenského u Špitálku
Mytí kol: Vapky za ZŠ Komenského u Špitálku
Jídlo: Výdej vedle školy
Ubytování: http://mks-namest.cz/ubytovani/

Kategorie

Kategorie:
Trasa A:
muži A1 19-29 let
muži B1 30-39 let
muži C1 40-49 let
muži D1 50 a více let
ženy Z1 19-35 let
ženy H1 36 a více let

Trasa B – krátká

 • Z3 mládež-juniorky 15 – 18 let
 • M3 mládež-junioři 15 – 18 let
 • A2 muži 19 – 29 let
 • B2 muži 30 – 39 let
 • C2 muži 40 – 49 let
 • D2 muži 50 – 59 let
 • E2 muži 60 a více let
 • Z2 ženy 19 – 29 let
 • H2 ženy 30 – 39 let
 • F2 ženy 40 a více let
 • Tandemy

Vložené závody dětí

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Do 9 let zdarma!
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Kategorie dětského závodu

odrážedla
 • U6W děvčata do 6 let
 • U6M chlapci do 6 let
 • U9W děvčata 7 – 9 let
 • U9M chlapci 7 – 9 let
 • M1 mladší žáci (10 – 12 let)
 • Z1 mladší žákyně (10 – 12 let)
 • M2 starší žáci (13 – 14 let)
 • Z2 starší žákyně (13 – 14 let)

Kategorie 10 až 14 let

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí . Vyhlášení kategorií 10 až 14 let proběhne současně s vyhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.
Kategorie 10 až 14 let jsou započítány do Galaxy série.

Kategorie do 6 let a 7-9 let

Pro kategorie do 9 let a pro odrážedla jsme připravili okruh kolem Masarykova náměstí.
Vyhlášení kategorií odrážedel a do 6 let a 7-9 let proběhne ihned po dětském závodě.

Poznámka:

účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč.
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Pravidla

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Startovné na účet KB č.ú.: 86-2698320207/0100
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou

-jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Pteam registration
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
-startovné 450,- Kč

-jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem Ptime.cz
-není možné platit jedním příkazem za více účastníků
na místě 450,- Kč

Prezentace

Pátek: 19.00 – 21.00 prezence v Sokolovně – Náměšť nad Oslavou

Sobota:
07.30 – 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně – Náměšť nad Oslavou
07.30 – 11.00 prezence v SokolovněKancelářSokolovna Náměšť nad OslavouŘeditelErik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758Další infohttp://cyklomaraton.sokolisti.org/Emailerik.h@post.czDalší infohttp://www.sokolisti.org/namestsky-cyklomaraton/

Dlouhá trať se jede na dva okruhy krátké tratě.